Hakkımızda
ITS

ITS, 1985’den bugüne Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Bostancı Şirketler Grubu'nun bir iştiraki olarak 1990 yılında kurulmuştur. Türkiye’de iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren ilk telekomünikasyon şirketlerinden birisidir. Sektörde her zaman bir adım önde olmanın, teknolojiye yapılan yatırımdan geçtiği ve her araştırma-geliştirme çalışmasının da yeni Ar-Ge süreçlerini tetikleyeceğinin bilincinde olan firmamız, teknolojik çözüm üretmenin yanında, şirket içi know-how, ar-ge kültürü ve proje deneyiminin de önemini kurum kültürü olarak bilmektedir.

2020

2019-2020 SES BİYOMETRİSİ İLE IVR OTANTİKASYON SİSTEMİ PROJESİ

2019 yılı son çeyreginde Otomatize IVR ve Çağrı Merkezi Yönetimi Sistemi projemizin başarıyla bitirilmesini takiben 2019 Eylül ayında başlayan projemiz “Ses Biyometrisi İle IVR Otantikasyon Sistemi Projesinin” 2020 yılı sonunda başarıyla bitirilmesi planlanmaktadır. İnternet teknolojilerinin hızla gelişmesiyle ve İnternet 4.0 ile birlikte, alışveriş, bankacılık, eğitim ve buna benzer tüm sektörel ihtiyaçlar, zamandan mekandan tasarruf etmek ve gün geçtikçe hızlanan yaşama uyum sağlamak adına internet üzerinden çevrim içi ağlarda ürün ve hizmetler sunulmaktadır.Bu büyüyen ve hızla gelişen dijital yaşamda veri ve kişisel veri güvenliği konusunun müşterilerine dijital hizmetler sağlayan tüm kurumların özellikle yatırım yapması gereken bir teknoloji alanı olduğu bir gerçektir. Bankacılık,telekomünikasyon ve sağlık işlemlerinde veya buna benzer kişiye özel üyelik/abonelik içeren platformlarda arayan veya aranan müşterileri tanımak ve buna göre hizmet sunmak gerekmektedir. Her insanın sesinin kendisine özgü ve tek olduğu bilinmektedir. PIN girme, şifre verme ve özel soru yanıtlama gibi standart güvenlik önlemleri, sistemlerde giriş yapma yetkisi isteyen kullanıcıların gerçekten doğru kişiler olup olmadığını yeterince güvenli olarak tanımlayamamaktadır. Sisteme girilen bu bilgilerin çalınmış/kopyalanmış olma ihtimali çok yüksektir. Bilgi güvenliğine ikincil bir güvenlik katmanı olarak konumlandırılabilecek “ses ile otantikasyon” yöntemi, veri güvenliği açısından çok önemli bir yer teşkil eder. Bunu da özellikle sesli iletişimin en fazla gerçekleştirildiği IVR/Sesli Yanıt sistemlerinde kullanmak, her zaman güvenli hizmet açısından şirketlerin bir adım öne çıkmasını sağlar.

2019

Otomotize IVR ve Çağrı Merkezi Yönetimi Sistemi

İnternet teknolojilerinin hızlı gelişimi ve çevrimiçi dünyanın günlük yaşamımızın en büyük parçası haline gelmesi, müşteri ilişkilerinde de hızlı iletişim ve verimli etkileşimin önemini beraberinde getirmiştir. Müşterilerden gelen çağrıları profesyonelce karşılayarak interaktif bilgi alışverişi sağlayan IVR (Interactive Voice Response) ve bu santral sistemi vasıtasıyla müşteriyi ilgili çağrı merkezi operatörüne yönlendirmesi gereken platformlar artık müşteri yönetiminin olmazsa olmaz bir ayağı haline gelmiştir. Çağrı merkezlerinin kamu kurumları ve müşteri odaklı firmaların vatandaşlara dönük bir yüzü olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Kurumsallığı yansıtan bir unsur olmasının yanı sıra, çağrı yönetiminin doğru bir yapılanma ve ihtiyaçlara göre süreç optimizasyonu ile de ilgili kurumun verimliliğini önemli derecede etkileyebildiği aşikardır. Şirketimiz; mevcutta başarıyla geliştirilmiş ve tamamlanmış olan bulut tabanlı ve özelleştirilebilir IVR sistemimize entegre olabilecek, hem sürdürülebilir Ar-Ge felsefesiyle, hem de piyasadaki talebe bağlı olarak sektördeki boşluğu doldurmak adına bütünleşik bir çağrı merkezi ve operatör/agent yönetimi platformu yaratmayı amaçlamıştır.Projemizin 2019 üçüncü çeyreginde başarıyla tamamlanması hedeflenmiştir.Bu projemizin tamamlanması ile birlikte çağrı merkezi endüstrisi için bulut tabanlı 360 derece ihtiyaç duyulan tüm fonksiyon setleri tamamlanmış olacaktır.

2018

Özelleştirilebilir IVR Geliştirme Platformu

İletişim kanallarının sürekli arttığı ve teknolojinin kazandırdığı yeniliklerle elektronik haberleşme ve ticaretin en üst seviyelere ulaştığı günümüz dünyasında, ticari kuruluşların müşteri hizmetlerine yapmaları gereken yatırım da artmış durumdadır. Müşterilerle daha sağlıklı ve hızlı iletişim kurmanın, doğru bilgi alışverişinin en kullanılabilir yolu şüphesiz IVR/sesli yanıt sistemleridir. Ek donanım teminine ve yazılım kurulumlarına ihtiyaç duyulmadan, tamamen SIP (Session Initiation Protocol) ve VoIP (Voice Over IP) protokollerine haiz bir IVR sistemi bir zorunluluk olmuştur.Kullanımı kolay ara yüzlerle, sürükle bırak mantığıyla hem IVR senaryo akışlarının kolay ve hızlı oluşturulması, hem de arka tarafta anlık kod derlemeleriyle hızlı programlanabilir ve kolay özelleştirilebilir bir IVR sisteminin geliştirilmesi ortamını yaratacak bir platformu oluşturmak, ilgili platformu da sesli yanıt sistemleri ihtiyacı duyan tüm sektörlere sunmak amaçlanmıştır. SAAS (Software as a Service) mantığıyla sunulacak olan IVR yönetme platformumuz, bulut altyapısı ve son teknolojilere uyumlu yapısıyla müşterilerin diledikleri IVR senaryo akışlarını (call flow editing) dinamik menüler oluşturarak, ses kayıt modüllerini,speech-to-text, text-to-speech gibi teknolojik yetiler ekleyerek hızlı ve basitçe geliştirmelerine olanak sağlanmıştır.Projemiz 2018 yılında başarıyla tamamlanmış ve ürün kullanıma sunulmuştur.

2017

Bulut Tabanlı Görüntülü Destek-Çözüm Sistemi

Günümüzün yüksek hızda globalleşen dünyasında, iletişim sistemlerinin de aynı hızda büyüyerek gelişmesi, tüm sektörlerin, müşterileriyle kurdukları iletişim kanallarını daha sağlıklı, daha az maliyetli ve son kullanıcı bazında kolay kullanımlı hale getirme ihtiyaçlarını ortaya çıkarmıştır. Bu hususta, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta başarıyla geliştirdiğimiz, tamamen bulut mimarisini kullanan, zamandan, mekândan ve tercih edilmiş işletim sistemi veya bilgisayardan bağımsız olarak çalışabilen “Bulut Tabanlı Platform Bağımsız Telefon Santral Sistemlerinin Geliştirilmesi” projemiz ihtiyaçları giderebilen bir IVR(Interactive Voice Response) sistemi olmuştur. Mevcut geliştirdiğimiz sistemde, çağrıyı başlatma rolünün mobil tarafta olması ve görüntülü iletişim karakteristiğine haiz olmaması, proje geliştirme esnasında yeni AR-GE süreçlerini tetiklemiş, özellikle engelli yurttaşlarımız için efektif bir çağrı servisi kalitesi bulunmaması, yanıtlama sisteminin yalnızca işitsel olmaması gerektiğini, görsel bir IVR ihtiyacını da gözler önüne sermiştir.Bu durumda ortaya çıkan karşılıklı müşteri-şirket iletişimini sağlayan ve her iki taraf arasında gerçek bir bağ kurulmasına vesile olan görüntülü bir iletişim, hem pratik olması, hem ekonomik kazanımları hem de müşteri-şirket arasında kurulacak ilişkinin kalitesi ve verimliliği açısından alternatif iletişim yöntemlerine göre çok daha avantajlı olacaktır.Projemiz 2017 yılında başarıyla tamamlanmış ve ürün kullanıma sunulmuştur.

2016

"Bulut Tabanlı Platform Bağımsız Telefon Santral Sistemlerinin Geliştirilmesi" Projesi

2015-2016 TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI çerçevesinde 2014 yılı Aralık ayında kuruma sundugu "BULUT TABANLI PLATFORM BAGIMSIZ TELEFON SANTRAL SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ" projesinin TÜBİTAK tarafından kabulüne istinaden 2015 Mart ayında başlayan çalışmasını başarıyla 2016 Nisan ayında tamamlamıştır. Aynı zamanda bir tekno park projesi olan ve yazılım ekibimiz tarafından kullanılan yeni teknolojiler ile proje öngörülen süre içinde tamamlanmış ve TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanmıştır.İlk projesini başarıyla tamamlayan şirketimiz "1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI" çerçevesinde kuruma yeni projelerini sunmuştur.Şirketimiz AR-GE'ye adanmış personelleri ile her yıl gelirinden önemli miktarda bir payı AR-GE faaliyetleri için ayırıp içinde bulundugu sektördeki lider pozisyonunu güçlendirerek gelişmeye devam etmektedir.
"BULUT TABANLI PLATFORM BAGIMSIZ TELEFON SANTRAL SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ" projesini, yazılım ürününe dönmesini takiben ilgili yazılımı kullanan kurumlar artık zamandan ve mekandan bagımsız IP tabanlı olarak gerek çağrı merkezi alt yapısı gerekse şirket santral alt yapısı olarak kullanabiliyorlar.Bu yazılım sayesinde özellikle çağrı merkezleri en önemli maliyet unsuru olan personel ve personel taşıma maliyetinden önemli ölçüde tasarruf etme imkanına kavuşuyorlar.

2014

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark Şube Açılışı

Kendi teknolojisini geliştiren şirketimiz 2014 yılında TÜBİTAK projesi olarak sunduğu “Bulut Tabanlı Platform Bağımsız Telefon Santral Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında AR-GE faaliyetlerine Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark’ında devam etme kararı almıştır. 2014 yılında Teknopark’ta AR-GE çalışmalarına başlayan şirketimiz yeni projeler ile çalışmalarına devam etmektedir.

2010

Türk Telekom Kurumsal SMS Yönetim Platformu (Mobil Pazarlama)

TTNET ile 2008 yılında yapılan sözleşmeyi takiben 2010 yılında Türk Telekom şirketi ile aynı hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.Türk Telekom aboneleri ile iletişim de yeni bir mecra olması için kurumsal kısa sms numarası platformu kurulmuştur. Mobil operatörlerden alınan kısa sms numarası üzerinden abonelerine mobil pazarlama kampanyaları yapılmıştır.

2009

Avea ve Turkcell Şebekelerinde 3G IVR Kurulumu

Ülkemize 3G Mobil geniş bant hizmetinin gelmesini takiben 3G üzerinden görüntülü Katma Değerli Elektronik Haberleşme hizmetlerinin verilebilmesi için 3G IVR sistemleri kurulmuştur. Ülkemizde geliştirilen ilk yerli görüntülü IVR sistemi olmuştur.

2008

TTNET Kurumsal SMS Yönetim Platformu (Mobil Pazarlama)

TTNET şirketinin aboneleri ile iletişim de yeni bir mecra olması için kurumsal kısa sms numarası platformu kurulmuştur. Mobil operatörlerden alınan kısa sms numarası üzerinden abonelerine mobil pazarlama ve loyalty kampanyaları yapılmıştır.

2008

Turkcell IVR Sistemleri Kurulumu

Katma Değerli Elektronik Haberleşme hizmetlerinin SES temelli olanlarının milyonlarca Turkcell abonesine yüksek kalitede ürün/hizmet sunulması için İstanbul Maltepe’de bulunan Turkcell santral binasına kendi geliştirdiğimiz IVR sistemleri kurulmuştur.

2008

Avea IVR Sistemleri Kurulumu

Katma Değerli Elektronik Haberleşme hizmetlerinin SES temelli olanlarının milyonlarca Avea abonesine yüksek kalitede ürün/hizmet sunulması için Ankara İncek’te bulunan santral binasında kendi geliştirdigimiz IVR sistemleri kurulmuştur.

2008

AVEA İş Ortaklığı Katma Değerli Servisler

Katma Değerli Elektronik Haberleşme hizmetlerinin gelişmesini takiben Avea İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalanmıştır. SMS ve SES tabanlı servisler verilmiştir.

2006

ITS Yönetim Binasına Taşınma

Bostancı Şirketler Grubu 2006 yılında Zincirlikuyu’da kendisine ait olan merkezi yönetim binasına taşınmıştır.

2006

KanalD TV Platformu/Stüdyo Kuruluşu

Uydu yayıncılığının gelişmesi ile birlikte, öncesinde yurt dışından Türkiye’ye yönelik yapılan yayınları ülke içinden yapmak ihtiyacı oluşmuştur. Bu ihtiyaca hizmet vermesi için Doğan Grubu iştiraki olan Doğan İnteraktif şirketi ile birlikte merkez binamız içerisinde iki adet canlı yayın rejisi ve stüdyosu kurulmuştur. Katma Değerli Elektronik Haberleşme hizmetlerinin canlı yayınlar ile abonelere erişmesi için yapılan ilk entegre tv yatırımı olmuştur.

2005

Turksat İlk Uydu TV Platformu Kuruluşu

Katma Değerli Elektronik Haberleşme hizmetlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması için Türksat bünyesinde ilk katma değerli ürün/hizmetlerin abonelere tanıtıldığı televizyon ITS şirketi tarafından kurulmuştur. Slayt TV olarak sadece görsel içerik ile başlayan yayınlara ITS bir müddet sonra ses teknolojisini de eklemeyi başarmıştır. Düşük kapasite üzerinden görüntü ile sesi birlikte geçirmeyi başaran ilk şirket ITS olmuştur. ITS’in kullandıgı teknolojilerinde gelişmesi ile birlikte Slayt TV kavramı gün geçtikçe günümüz hareketli yayın teknolojisine kavuşmuştur. Bugün Turksat bünyesinde menzer yapıda pek çok televizyon kanalı bulunmaktadır.

2005

Telsim Blue SİM Projesi

Yurt dışından Türkiye’ye gelen yabancıların geldikleri anda cep telefonlarına takıp hemen konuşabilecekleri süreli bir hazır SIM kart projesi olan BlueSIM sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalandıgı tarihte kısmi MVNO için ülkemizdeki ilk örnek uygulama olmuştur. 7 günlük, 15 günlük ve 30 günlük olmak üzere üç ayrı pakette satışa sunulan BlueSIM Türkiye, Belçika, Rusya, Almanya, Hollanda gibi pek çok ülkede satılmıştır.

2005

Telsim/Vodafone Sanal Kontör Satış Hizmeti

Telsim ile işbirliğinin artarak büyümesine istinaden fiziki kart satışı ile yapılan kontör yükleme işlemi ilk defa internet üzerinden ITS tarafından yapılmaya başlamıştır. Sanal kontör yükleme işlemi gün geçtikçe artarak devam etmiştir. Özellikle lojistik ve saklama maliyetlerinin olmaması açısından operatör şirketlere büyük maliyet avantajı sağlamıştır.

2004

Telsim/Vodafone İş ortaklığı Katma Değerli Servisler (Netbul)

Telsim şirketi ile katma değerli ürün/servislerin abonelerine verilmesi için gelir paylaşımlı iş ortaklığı sözleşmesi imzalanmıştır. ITS ilgili tarihte Telsim/Netbul ile katma değerli servisler gelir paylaşım sözleşmesini ilk imzalayan şirket olmuştur. Bu sözleşme kapsamında verilen hizmetler şirketin daha sonra ülkemizde Vodafone markası altında hizmetlerine devam ettiği süreç içerisinde de devam etmiştir.

2000

ENTEL Telekom Katma Değerli Servisler

Türkiye’de katma değerli hizmetler regülatif kararlardan dolayı kapatılınca, Entel Telekom ile birlikte yurt dışı özel servis numaraları üzerinden verilmeye başlanmıştır. 2004 yılına kadar servisler devam etmiştir.

1995

Teletext Yayını TGRT

TGRT TV ile oldukça geniş kapsamlı bilgi servisleri Teletext üzerinden izleyiciye verilmeye başlanmıştır. Teletext hizmeti farklı televizyon kanallarının da katılmasıyla 2004 yılına kadar kesintisiz devam etmiştir.

1993

Türk Telekom Katma Değerli Servisler

Türk Telekom bünyesinde katma değerli servis numaraları kullanılarak abonelere IVR üzerinden finansal bilgi servisleri verilmeye başlanmıştır.

1992

Türk Telekom Çağrı Cihazı (Pager) Satışı

Telekomünikasyon sektöründe kişisel mobil ilk cihaz olan çağrı cihazı (pager) satışına Türk Telekom bayisi olarak başlanmıştır.

1990

ITS, Bostancı Şirketler Grubu’nun bir iştiraki olarak kuruldu

1985’den bugüne Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Bostancı Şirketler Grubu'nun bir iştiraki olarak 1990 yılında kurulan ITS, Türkiye’de iletişim teknolojileri sektöründe yurt içi ve yurt dışı faaliyet gösteren ilk telekomünikasyon şirketlerinden biridir.

ITS, Telekomünikasyon sektöründe güven, kalite, hizmet ve üstün teknoloji kavramları açısından örnek alınan, inovasyon odaklı, insan hayatını kolaylaştıracak yeni teknolojiler ve ürünler yapma yeteneğiyle, sektörü değiştirebilecek güçte, öncü bir şirket olma yolunda çalışmaya devam etmektedir.