Haber Detayı
ITS

Türkiye 2023 Hedeflerinde ICT Katkısı Nelerdir?

“Türkiye 2023 hedeflerine ancak ihracatçı konumundaki bir BT sektörü ile ulaşabilir. Sizce BT sektörü CeBIT gibi çokuluslu bir platformu daha etkin kullanmak için neler yapmalı?”

ICT sektörü Cebit gibi çok uluslu bir platformu daha etkin kullanmak için öncelikli olarak kamu ve özel sektör işbirliginin sağlanması gerekmektedir. Henüz BT-ICT sektörünün kamu otoritesi nezdindeki algısı bu işbirligin artması noktasında degildir. Öncelikle kamu nezdinde düşünsel olarak 2023 hedeflerine ulaşmada sektörün öneminin sözden çok icraat anlamında desteklenmesi gerekmektedir. Sektörün içinde bulundugu ağır regülasyonlar, vergi yükü,yetişmiş insan gücü, istihdam problemleri, dünya ya açılma noktasında en büyük etkenler olarak önümüze çıkmaktadır. Henüz kendi yerel pazarında yeterince güçlü olmayan bir sektörün global anlamda rekabetçi olması düşünülemez. Aynı zamanda sektördeki insan kalitesinin de arttrılması için egitim alt yapımız ve ihtiyaç analizlerimizin bu vizyon dahilinde yapılması gerekmektedir. İnsan kaynagı yeterince gelişmemiş hiçbir yaratıcı sektörün istenen oranda gelişmesi mümkün olmamaktadır. Bunun ile birlikte telif haklarının yeniden düzenlenmesi, ar-ge’ye olan kaynakların daha fazla sunulması, patent sayısının bu anlamda artması ve nihai ürün/hizmet sayısının çoğalması gerekmektedir.

Tüm bunlar ile birlikte CEBİT gibi çok uluslu bir platformdan yeterince faydalanmak için ülkemizin yatırım için yeterince cazip olması gerekmektedir. Yatırım cazibesinin artması ile birlikte ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin yabancı şirketler ile olan münasebetleri artacak ve karşılıklı bilgi transferi çoğalacaktır.

Egitim kalitemiz ile birlikte insan kalitemiz artmalı, artan insan kalitesi global manada ürün/hizmetler geliştirmeli, şirketlerimiz devlet destekleri ile bu ürün/hizmetleri markalaşarak dünya pazarına sunabilmeli ki gerçek manada rekabetçi bir BT-ICT sektörümüz oluşabilsin... Ülkemizdeki haberleşme alt yapısının gelişmesi için mutlaka daha fazla yatırım yapılması gerekmektedir.Kamu otoritesinin sektöre ilişkin yapacagı her düzenleme öncesinde etki analizi yapmalı ve buna göre düzenleme yapmalıdır. Mevcutta üniversite kampüsleri içine sıkışmış olan yerinde ar-ge uygulamasının daha geniş alanda karşılık bulması gerekmektedir. Sayıdan ve mekandan bagımsız desteklerin oluşmasında büyük fayda olacaktır. Bu desteklerin sadece devletten degil özel sektörden de verilmesi sağlanmalıdır.

Bilginin herşey oldugu bu çağda,bilgiyi tüketmeye degil üretmeye yönelik çalışmalarımızın artması gerekli. Artan bilgi ürün/hizmet sayısınıda mutlaka arttıracaktır, bu şekilde çok uluslu platformlarda daha fazla yer alma imkanımız olacaktır. Bu platformlarda mutlaka daha fazla temsiliyet gerekmektedir. Kamu,özel sektör, sektör STK’ları, Üniversiteler, öğrenciler bu platformlarda daha etkin roller almalılar. İlişki ve iletişim arttıkça global pazarda daha fazla rolümüz gücümüz olacaktır..