Hizmetlerimiz
ITS AR-GE
ITS AR-GE

Telekomünikasyon sektöründe uzun yıllar hizmet veren firmamız, teknolojik çözüm üretmenin yanında, şirket içi know-how, ar-ge kültürü ve projecilik deneyiminin de önemini bilmektedir. Sektörde her zaman bir adım önde olmanın, teknolojiye yapılan yatırımdan geçtiği ve her araştırma-geliştirme çalışmasının da yeni Ar-Ge süreçlerini tetikleyeceği aşikardır. Bu bağlamda, yenilikçi fikirlerini projelendiren ekibimiz Tübitak/TEYDEB destekli başarıyla sonlandırılmış ar-ge projelerine imza atmış ve atmaya devam etmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi / Teknopark’ta faaliyetlerine devam eden şirketimiz, hem kısa, hem uzun vadede, Ar-Ge ve teknolojiye yaptığı yatırımları daha da arttırarak ulusal ve uluslararası telekomünikasyon pazarında söz sahibi olma yolunda ilerleyecektir.

BULUT SANTRAL SİSTEMİ

IVR sistemleri, müşterilerin ya da şirket elemanlarının telefon kullanarak çok çeşitli bilgilere erişimine ve bilgi sistemleri üzerinde işlem yapmalarına olanak tanır. Günümüzde, konuşma-tanıma sistemlerinin gelişmesi ve yaygın olarak kabul görmeye başlamasıyla birlikte, IVR sistemleri de sadece büyük ölçekli işletmelerin değil, küçük ve orta boy işletmelerin de ilk tercihi olmuştur. Trafiğin böylesine arttığı bir iş alanında, donanım altyapılarının yetersizliği ve santral yazılım ihtiyacına şirketlerin ekstra maliyetler ödemek zorunda kalmaları çağrı servisi hizmetlerinin yüksek maliyette daha az verimli çalışmalarına neden olmaktadır.

Geliştirmiş olduğumuz "Bulut Tabanlı Platform Bağımsız Telefon Santral Sistemi" projemiz tamamen bulut mimarisi kullanan, kullanıcının, sunulacak hizmetlerden, zaman, mekân ve tercih ettiği işletim sistemi veya bilgisayardan bağımsız olarak faydalanabilmesi sağlayan bir santral sistemidir. Kullanıcı için bir kurulum veya başlangıç maliyeti olmadan, kullanıcının aldığı hizmetin büyüme ve genişlemeye anında cevap verebiliyor olabilmesi, ekibimizce tasarlanmış olan bulut mimarisinin en temel unsurlarındandır. Tübitak/TEYDEB desteğiyle başarıyla sonlandırdığımız projemizle IVR hizmetlerinde maliyetler düşürülmüş, sistemin hızı, güvenliği, izlenebilirliği ve doğal olarak verimliliği arttırılmış bulunmaktadır.

GÖRÜNTÜLÜ DESTEK-ÇÖZÜM SİSTEMİ (GÖRSEL IVR)

Sürdürülebilir Ar-Ge felsefesiyle ilerleyen şirketimiz, yeni bir Ar-Ge projesine başlamıştır. Bu bağlamda, "Bulut Tabanlı Görüntülü Destek-Çözüm Sistemi" proje fikrimiz, web tarafından da çağrının başlatılabileceği ve görsel komünikasyonun da sağlanabileceği bulut tabanlı bir görüntülü destek-çözüm sistemi geliştirmektir. Böylelikle, platformlardan bağımsız bir şekilde muhataplar arası hem işitsel, hem görsel iletişim verimli kurulabilecek, aynı zamanda yazılım, kurulum ve donanım altyapıları gibi maliyetler gerektirmeden, güvenli ve verimli bir görsel IVR tecrübesiyle telekomünikasyon sektörüne yenilik getirilecektir.

TUİK’in verilerine göre, ülkemiz nüfusunun %12’sini (yaklaşık olarak 11 Milyon kişi) engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Toplam engelli nüfusunun da %20’si görme engelli, %11’i de duyma engelli bireylerden meydana gelmektedir. Böylesine yüksek çoğunlukta olan vatandaşlarımızın, platformlardan destek ve hizmet alma haklarını sadece işitsel yönlendirmeler ve fiziksel olarak tuşlara basma zorunluluklarıyla sınırlandırmamak gerekir. Bu anlamda, erişim kolaylığına haiz, kesintisiz ve kayıpsız olacak şekilde, görsel olarak kurulacak bir destek-çözüm sistemi yapısının oluşturulması da projemizin önemli inovasyon hedeflerindendir. Böylelikle, sosyal sorumluluk adına, engelli vatandaşlarımızın sorunsuzca kullanabilecekleri bir destek-çözüm sistemi de oluşturulmuş olacaktır.

Projemizde hedeflenen bir diğer yenilik ise, ülkemizde henüz mevcut olmayan görsel IVR (Visual IVR) olgusunu bulut teknolojisiyle entegre şekilde geliştirerek, ulusal telekomünikasyon pazarı için yüksek katma değer sağlayabilecek yeni bir soluk olmasıdır. Günümüz dünyasının sanal iletişim ağı büyüklüğü ve milyonlarca insanın anlık olarak internet sayfalarında vakit geçiriyor olması, web platformunu müşteriler ile şirketlerin iletişime geçme ihtiyaçlarının en yüksek ve en pratik olduğu ortam haline getirmiştir. Tam bu anlarda ortaya çıkan karşılıklı, müşteri-şirket iletişimini sağlayan ve iki taraf arasında gerçek bir bağ kurulmasına vesile olan görüntülü bir iletişim, hem pratik olması, hem ekonomik kazanımları hem de müşteri-şirket arasında kurulacak ilişkinin kalitesi ve verimliliği açısından alternatif iletişim yöntemlerine göre çok daha avantajlı olacaktır.

Ayrıca, web tabanlı çağrı başlatılabilen görüntülü yanıtlama karakteristiğiyle, özellikle web sitelerinin ihtiyaç duyduğu türde bir müşteri hizmetleri servisi, hem müşteri ile daha yakın ve daha samimi bir bağ kurulmasına olanak sağlayacak; hem de görüntünün getirdiği avantajlar ile müşteri hizmetleri yetkililerinin birçok teknik konuda müşteriye bir konuyu aktarabilme kapasitesini misliyle arttıracaktır. "Şu nasıl yapılır ?", "Başıma şöyle bir durum geldi...", "Şunu yaptım ama olmadı..." ve bunun gibi ifadeler yalnız sesli bir iletişim kanalı üzerinden aktarılmaya çalışıldığında iletişimin başarı oranı çok yüksek oranda düşmekte olduğu için, görsel iletişim seçeneğinin oluşması, özellikle müşterinin görerek anlama veya göstererek tarif etme yöntemlerine kolayca başvurmasını sağlayacaktır. Bu bağlamlarda "görüntülü" iletişim, bir yandan iki tarafın birbirini gördüğü iletişimi ifade ediyor iken, diğer yandan, iletilmek istenen mesajın da görüntü yoluyla ifade edilmesini (ekran görüntüsü, fatura detayları ve kredi kartı ekstresi gibi, anlatılmak istenen konuyu aktaracak farklı görsellerin kullanımı) kapsayacaktır.

VR (Virtual Reality) Yazılımları

Şirketimiz gelecek teknolojilere olan kurumsal inancının bir yansıması olarak, Virtual Reality (Sanal Gerçeklik) teknolojilerine yatırım yapma kararı almıştır. ITS, 2016 yılında, gerek donanım gerekse yazılım içeriği anlamında oyun ve video üretilmesi alanında ciddi yatırımlar yapıyor olacaktır.